(ĐTCK) Ngày 10/4/2017, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản Hòa Bình (KHB) quyết định hủy họp Đại hội đồng cổ đông và sẽ thực hiện chốt lại danh sách cổ đông có quyền dự họp. Quyết định này bị nhóm cổ đông sở hữu 51% vốn điều lệ phản ứng dữ dội.

Sẽ tổ chức họp lại trước tháng 7

Sáng 17/4/2017, nhóm nhà đầu tư sở hữu 51% vốn điều lệ tại KHB đã đến trụ sở Công ty tại xã Thống Nhất, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình để họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo thư mời gửi ngày 31/3/2017. Tuy nhiên, tại đây, các cổ đông không thấy Công ty tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông.

Làm việc với ông Lê Hữu Lộc, Giám đốc KHB, các cổ đông được trả lời là chưa biết đến khi nào sẽ tổ chức lại. Lý do KHB không tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông ngày 17/4 như kế hoạch là Hội đồng quản trị đã có Nghị quyết về việc hủy cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, đồng thời hủy danh sách họp đã chốt trước đó.

ảnh 1
 Nghị quyết Hội đồng quản trị KHB về việc hủy họp Đại hội đồng cổ đông ban hành ngày 10/4/2017

Trong Văn bản số 14/2017/KHB ngày 11/4/2017 về việc công bố thông tin thay đổi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, cũng như Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10.04/2017/NQ-HĐQT ngày 10/4/2017, KHB cho biết, Công ty dời cuộc họp Đại hội đồng cổ đông từ ngày 17/4/2017 sang tháng 5 hoặc tháng 6/2017, với lý do “một số công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 vẫn chưa hoàn thiện”.

Đồng thời, Hội đồng quản trị KHB quyết định hủy danh sách cổ đông được quyền tham dự tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã chốt tại ngày 20/3/2017.

Trong cùng ngày 11/4/2017, KHB gửi Văn bản số 16/2017/KHB tới Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình về việc xin gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đến muộn nhất là ngày 30/6/2017, với lý do chưa kịp chuẩn bị các thủ tục cần thiết.

Cổ đông phản ứng

“Việc ngày 11/4/2017 (11 ngày sau khi gửi thông báo mời họp), Hội đồng quản trị tự ý ra Nghị quyết hủy cuộc họp Đại hội đồng cổ đông KHB là trái thẩm quyền, là vi phạm nghiêm trọng quyền cổ đông. Chúng tôi đánh giá, đây là hành vi đặc biệt nghiêm trọng, cản trở quyền lợi hợp pháp của các cổ đông trong việc tham gia vào bộ máy Hội đồng quản trị dù đã sở hữu lớn trong thời gian dài”, đơn ngày 17/4/2017 của nhóm cổ đông do bà Hồ Thị Kim Loan đứng đơn cùng 3 nhà đầu tư khác sở hữu khoảng 15% vốn điều lệ KHB có đoạn viết.

Nhóm cổ đông trên đề nghị Hội đồng quản trị KHB thu hồi Nghị quyết số 10.04/2017/NQ-HĐQT.

Báo Đầu tư Chứng khoán sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc về vụ việc tại KHB.

Liên quan đến thời điểm họp Đại hội đồng cổ đông, Luật Doanh nghiệp quy định, doanh nghiệp phải tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong vòng 4 tháng kể từ khi kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 6 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

 

Tiểu Mai
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.