(ĐTCK) CTCP Kinh Đô (KDC) sẽ trình ĐHCĐ kế hoạch kinh doanh năm 2015 với doanh thu thuần 3.000 tỷ đồng, giảm 39,4%; lãi trước thuế 6.500 tỷ đồng, tăng 9,8 lần năm 2014 và gấp 2,5 lần vốn điều lệ Công ty. Con số lợi nhuận kế hoạch này đã tính cả khoản lợi nhuận từ việc bán CTCP Kinh Đô Bình Dương cho Mondelez.
KDC trình kế hoạch lợi nhuận 6.500 tỷ đồng

Ảnh Internet

Ngoài ra, KDC sẽ trình đại hội kế hoạch cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt là 14%, trong khi trước đó, Công ty có kế hoạch chia cổ tức và đã lấy ý kiến các cổ đông, được ĐHCĐ thông qua vào giữa tháng 3/2015 là 200% (tương ứng 20.000 đồng/CP) sau khi thực hiện bán cổ phần tại CTCP Kinh Đô Bình Dương.

Đồng thời, KDC trình phương án tiếp tục mua lại cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ trong năm 2015. Theo Nghị quyết ĐHCĐ bất thường năm 2014 ngày 1/12/2014, KDC đã thông qua việc mua lại cổ phiếu đến 30% tổng số cổ phần phát hành (tương đương gần 77 triệu cổ phiếu), tuy nhiên, KDC mới thực hiện mua lại gần 21,5 triệu cổ phiếu. Theo đó, HĐQT sẽ trình kế hoạch tiếp tục mua 30% tổng số cổ phần làm cổ phiếu quỹ từ nguồn 4.400 tỷ đồng thặng dư vốn, lợi nhuận chưa phân phối, quỹ đầu tư phát triển và quỹ khác, với giá không quá 50.000 đồng/CP.

Dự kiến, Công ty sẽ đổi tên thành CTCP Tập đoàn KIDO và bầu HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2015 - 2020. 

Phan Hằng
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.