(ĐTCK) Theo thông báo của Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM (HOSE), có 258 nhà đầu tư đăng ký tham gia mua cổ phần Tổng công ty Thanh lễ, trong đó có 251 cá nhân và 7 tổ chức trong nước.

Tổng lượng cổ phần đặt mua là 57.357.300 cổ phần, gấp 4,8 lần số cổ phần mang ra chào bán, trong đó riêng 7 tổ chức trong nước đăng ký mua 14,9 triệu cổ phần. Nhà đầu tư nước ngoài không được tham gia mua cổ phần. Phiên đấu giá dự kiến tổ chức vào ngày 31/10/2017.

Theo Phương án được phê duyệt, Tổng công ty Thanh Lễ cổ phần hóa sẽ có vốn điều lệ 2.366 tỷ đồng với tổng số cổ phần là 236,6 triệu cổ phần theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.

Sau cổ phần hóa, cổ đông Nhà nước nắm giữ gần 116 triệu cổ phiếu, tương đương 49% vốn điều lệ; cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp là hơn 1 triệu cổ phần, chiếm 0,45% vốn điều lệ; 11,83 triệu cổ phần bán đấu giá công khai, chiếm 5% vốn điều lệ; gần 108 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 45,55% vốn điều lệ sẽ được bán cho nhà đầu tư chiến lược.

Anh Việt
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.