(ĐTCK) Sở GDCK TP. HCM vừa thông báo về thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ – TNHH Một thành viên (Thalexim).

Theo đó, đã có 258 nhà đầu tư trong nước đăng ký mua gần 57,36 triệu cổ phần, gấp hơn 4,86 lần so với lượng đăng ký chào bán. Trong đó có 251 cá nhân đăng ký mua 42,46 triệu cổ phần và 7 tổ chức đăng ký mua 14,9 triệu cổ phần.

Được biết, khối lượng đem ra đấu giá lần đầu ra công chúng của Thalexim là 11,8 triệu cổ phần, tương đương 5% vốn điều lệ với giá khởi điểm 10.600 đồng/cổ phần.

Vốn điều lệ sau cổ phần hóa của Thalexim là 2.366 tỷ đồng. Trong đó, cổ đông Nhà nước nắm giữ 115 triệu cổ phần, tương đương 49%, 1,06 triệu cổ phần bán ưu đãi cho cán bộ công nhân viên, 11,8 triệu cổ phần bán đấu giá công khai, 107,7 triệu cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược, tương đương 45,5% vốn cổ phần Thalexim.

Năm 2017, Tổng công ty đặt kế hoạch doanh thu 6.830 tỷ đồng, tương đương mức thực hiện năm 2016, lợi nhuận sau thuế dự kiến 87,9 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,7% so với năm 2016. Cổ tức dự kiến 3,16%. Năm 2016, Tổng công ty đạt doanh thu 6.810 tỷ đồng, giảm 51% so với năm 2015, tuy nhiên lợi nhuận sau thuế 89,5 tỷ đồng, tăng 109% so với năm 2015.

T.T
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.