(ĐTCK) Công ty cổ phần ILA vừa công bố nghị quyết về việc phát hành riêng lẻ cổ phiếu. Theo đó, ILA sẽ phát hành 5 triệu cổ phiếu, tương đương với 50% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Số cổ phiếu này sẽ chào bán cho không quá 10 nhà đầu tư trong nước, có năng lực tài chính, cam kết gắn bó lâu dài với Công ty và có năng lực chuyên môn, cũng như năng lực hỗ trợ hiệu quả cho sự phát triển bền vững của Công ty. Toàn bộ số cổ phần phát hành riêng lẻ lần này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.

Giá phát hành dự kiến sẽ được Ban Tổng giám đốc ILA đàm phán với nhà đầu tư, nhưng không dưới 10.000 đồng/cổ phiếu.

Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2018, sau khi nhận được sự chấp thuận của UBCK.

Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được dùng để triển khai thực hiện các dự án bất động sản có quy mô lớn mà Công ty cổ phần BDLAND đang có quỹ đất, thông qua việc tăng vốn điều lệ của BDLAND và tăng tỷ lệ sở hữu của ILA tại BDLAND lên 51%. Phần còn lại sẽ tiếp tục đầu tư vào mảng logistics và bổ sung vào vốn lưu động.

Hiện cổ phiếu ILA trên UPCoM đang giao dịch dưới mức 7.000 đồng/cổ phiếu.

Minh Vui
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.