(ĐTCK) Báo cáo tài chính quý I năm tài chính 2017- 2018, mà CTCP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (IDV) vừa công bố cho thấy hiệu quả kinh doanh của Công ty suy giảm mạnh. Theo đó, trong kỳ IDV chỉ đạt hơn 8,3 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm tới 82% so với cùng kỳ. 

Lý do là quý I/2017, IDV nhận được khoản lợi nhuận sau thuế hơn 41,1 tỷ đồng từ Công ty con VPID Hà Nam chuyển về, trong khi năm nay không nhận được khoản này.

Ngày 20/1 tới, IDV sẽ triệu tập họp Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2018 để thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất với 122 tỷ đồng doanh thu, 65 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt giảm 9,4% và 19,6% so với mức thực hiện 2017.

IDV cũng trình cổ đông kế hoạch trả cổ tức cho năm 2018 là 35% (giảm hơn 41,6% so với năm trước), trong đó 20% bằng tiền, 15% bằng cổ phiếu.

H.Hòe
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.