(ĐTCK) Báo cáo tài chính quý IV/2018 của Công ty cổ phần Chứng khoán IB - IBSC (mã VIX) vừa công bố ghi nhận sự suy giảm so với cùng kỳ năm trước. 

Theo đó, trong kỳ, IBSC ghi nhận hơn 89,3 tỷ đồng doanh thu và gần 12 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Các chỉ tiêu này đều thấp hơn so với cùng kỳ năm trước, khi lần lượt đạt 146,4 tỷ đồng và 40 tỷ đồng.

Theo IBSC, lợi nhuận quý IV/2018 sụt giảm mạnh là do lãi từ bán các tài sản tài chính FVTPL, doanh thu môi giới, cũng như doanh thu hoạt động tư vấn tài chính… đều giảm với quý IV/2017.

Tuy nhiên, nhờ kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm tích cực nên IBSC vẫn ghi nhận kết quả kinh doanh cả năm 2018 khả quan khi đạt 452,3 tỷ đồng doanh thu và 216,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, trong khi các chỉ tiêu này trong năm 2017 lần lượt đạt 386,3 tỷ đồng và 85 tỷ đồng.

H.Hòe
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.