HUD1 bị nhắc nhở không công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 (mã HU1, sàn HoSE) vừa bị Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE) nhắc nhở về công bố thông tin.
HUD1 bị nhắc nhở không công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông

HUD1 là chủ đầu tư dự án Sky Central

HoSE cho biết, căn cứ quy định tài điều 8, Nghị định 155/TT-BTC ngày 6/10/2015 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, chậm nhất 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông, công ty đại chúng phải công bố thông tin về việc họp Đại hội đồng cổ đông.

Các kênh công bố bao gồm trang thông tin điện tử của công ty và của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán (trường hợp là tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch).

Nội dung công bố bao gồm thông báo mời họp, mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp, chương trình họp, phiếu biểu quyết, danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên Ban kiểm soát, thành viên Hội đồng quản trị.

Công ty cũng phải công bố các tài liệu tham khảo làm cơ sở thông qua quyết định và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp.

Tuy nhiên, HoSE cho biết, HoSE chưa nhận được các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông của HUD1 và thông báo mời họp….của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định nêu trên.

HoSE nhắc nhở và đề nghị HUD1 nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin/báo cáo đến HoSE theo đúng quy định để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

Trước đó, Đại hội đồng cổ đông HUD1 đã họp và thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 với kế hoạch đầu tư 300 tỷ đồng, tổng giá trị sản xuất kinh doanh 800 tỷ đồng.

Doanh thu mục tiêu năm 2020 là 530 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 10 tỷ đồng, cổ tức dự kiến 6%.

Năm 2019, HUD1 đạt tổng giá trị sản xuất kinh doanh 776 tỷ đồng, doanh thu 528 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế gần 11,2 tỷ đồng.

Theo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính 2019, lợi nhuận sau thuế hợp nhất sau kiểm toán giảm 8% so với trước kiểm toán, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ giảm 7,8% so với trước kiểm toán.

Lý giải về việc này công ty cho biết, một số chi phí sản xuất kinh doanh phát sinh không được tính trừ trong thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp.

Tin bài liên quan

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

VNIndex

814.65

16.26 (2.0%)

 
VNIndex 814.65 16.26 2.0%
HNX 110.43 2.92 2.64%
UPCOM 54.8 0.0 0.0%