(ĐTCK) Quý II/2014, CTCP Xi măng Hà Tiên 1 (HT1) đạt 1.727 tỷ đồng doanh thu thuần, 11,287 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.
Lũy kế 6 tháng đầu năm, Công ty đạt hơn 3.305 tỷ đồng doanh thu thuần, lãi sau thuế 13,275 tỷ đồng. So với quy mô vốn điều lệ 3.180 tỷ đồng, đây là kết quả khiêm tốn, với thu nhập trên mỗi cổ phần đạt 42 đồng. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm 2013, đây là bước tăng trưởng vượt bậc, khi nửa đầu năm 2013, HT1 chỉ đạt hơn 3.021 tỷ đồng doanh thu và 1,661 tỷ đồng lãi sau thuế.

Đáng chú ý, 6 tháng đầu năm nay, chi phí lãi vay của HT1 giảm mạnh còn 276,8 tỷ đồng, so với mức 426,7 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2013. Lợi nhuận của Công ty chỉ tăng nhẹ là do các loại chi phí đều tăng. Cụ thể, nửa đầu năm 2013, bán ít hàng hơn, nhưng Công ty ghi nhận lợi nhuận gộp là 676 tỷ đồng, trong khi năm nay, tỷ lệ chi phí trên doanh thu tăng khiến lợi nhuận gộp giảm về gần 628 tỷ đồng. Các loại chi phí khác như: chi phí quản lý, chi phí bán hàng đều tăng.

Tại thời điểm 30/6/2014, HT1 có 1.834,8 tỷ đồng vay ngắn hạn, 5.641,9 tỷ đồng vay dài hạn, chưa kể các khoản phải trả, phải nộp xấp xỉ 1.600 tỷ đồng. 6 tháng đầu năm nay, tổng số tiền lãi vay thực chi trả của Công ty là gần 284 tỷ đồng.

B.Sưởng
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.