(ĐTCK) Sau hai lần gia hạn, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Cao su Hòa Bình (HRC) sẽ diễn ra vào ngày 20/6 tới. Hội đồng quản trị HRC sẽ trình đại hội xem xét thông qua kế hoạch kinh doanh năm nay với chỉ tiêu hơn 145,6 tỷ đồng doanh thu, trên 5,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. 

Hội đồng quản trị Công ty không trình đại hội phương án chia cổ tức năm 2017 và năm 2018.

4 tháng đầu năm 2018, HRC giao bán được 639,3 tấn mủ cao su, ước đạt 22,5 tỷ đồng doanh thu.

Năm 2017, HRC đạt 171,5 tỷ đồng doanh thu, 8,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế (giảm 8,1% so với năm 2016). Công ty đầu tư tài chính 249,5 tỷ đồng vào nhiều doanh nghiệp, trong đó có một số công ty hoạt động trong những lĩnh vực không liên quan đến ngành nghề kinh doanh chính như Công ty cổ phần Thủy hải sản An Phú, Công ty cổ phần Địa ốc MB.

 

H.Hòe
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.