(ĐTCK) Ngày 27/8/2018, Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG) có Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Theo đó, 2 nội dung lớn mà HNG sẽ xin ý kiến là miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (do có 2 thành viên Hội đồng quản trị, 1 thành viên Ban kiểm soát xin từ nhiệm); phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.

Đây có thể là một bước tiếp theo trong quá trình Công ty cổ phần Ô tô Trường Hải (Thaco) tham gia tái cấu trúc HNG.

Trước đó, ngày 8/8/2018, tại lễ công bố hợp tác chiến lược Hoàng Anh Gia Lai (công ty mẹ của HNG) và Thaco, Thaco cam kết tham gia đầu tư, tái cấu trúc toàn diện Hoàng Anh Gia Lai.

Không chỉ tham gia sở hữu tại nhóm công ty Hoàng Anh Gia Lai, Thaco còn hỗ trợ về tài chính phục vụ tái cấu trúc và quản trị. Tổng mức đầu tư tài chính cam kết là 1 tỷ USD.

Bùi Sưởng
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.