(ĐTCK) CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai - HAGL Agrico (HNG -sàn HOSE) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II với khoản lợi nhuận sau thuế cao đột biến lên đến 1.038 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ 655 tỷ.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ, quý II, HNG đạt 1.274,46 tỷ đồng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, giảm nhẹ hơn 3% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt hơn 1.044 tỷ đồng và 1.038 tỷ đồng.

Cơ cấu doanh thu của HNG gồm doanh thu bán trái cây chiếm tỷ trọng lớn nhất, chiếm hơn 1/2 tổng doanh thu, đạt 652,27 tỷ đồng; tiếp đó là doanh thu bán bò đạt 239,9 tỷ đồng, giảm tới hơn 75% so với cùng kỳ; doanh thu bán mủ cao su lại tăng gấp hơn 9 lần, lên hơn 155 tỷ đồng.

Nguyên nhân chính dẫn đến khoản lãi đột biến trong quý II/2017 là 978 tỷ đồng thu nhập từ thanh lý khoản đầu tư ghi nhận vào doanh thu tài chính. Đây chính là khoản lãi thanh lý nhóm Công ty Mía đường (871 tỷ đồng) và thanh lý CTCP Hoàng Anh Ban Mê (107 tỷ đồng).

Lũy kế 6 tháng đầu năm, HAGL Agrico đạt 1.745 tỷ đồng doanh thu, giảm 32,8% so với cùng kỳ, trong đó doanh thu bán trái cây đạt 808,65 tỷ đồng, doanh thu bán bò giảm 76,6% đạt hơn 436 tỷ đồng, doanh thu bán mủ cao su tăng gấp 12,5 lần lên mức 212,5 tỷ đồng. Lợi nhuận trước và sau thuế 1.048 tỷ đồng, trong khi cùng lỳ lỗ hơn 559 tỷ đồng.

Tuy nhiên, ngày sau đó HAGL Agrico đã giải trình về việc điều chỉnh hồi tố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 liên quan đến nghiệp vụ thanh lý ngành mía đường. Theo đó, với khoản lợi nhuận tài chính bất thường ghi nhận trong quý II thì Công ty đã hồi tố lỗ thêm 750 tỷ đồng vào kết quả kinh doanh 2016. Như vậy, thay vì lỗ ròng 985 tỷ đồng như trên báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2016 đã công bố, mức lỗ sau hồi tố sẽ thành 1.735 tỷ đồng.

Nếu cấn trừ giữa khoản lợi nhuận phát sinh trong nửa đầu năm 2017 với khoản hồi tố ghi nhận vào năm 2016 thì lợi nhuận thực phát sinh của HAGL Agrico trong nửa đầu năm 2017 chỉ vào khoảng 300 tỷ đồng.

T.T
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.