(ĐTCK) Công ty cổ phần Hải Minh (HMH – HNX) vừa có thông báo đăng ký mua lại tối đa 10% số lượng cổ phiếu đang lưu hành, tương đương 1.319.900 cổ phiếu, (bao gồm thu gom cổ phiếu lẻ) để làm cổ phiếu quỹ.

Theo đó, giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 11/7 đến 09/8 theo phương thức khớp lệnh và thoả thuận. Giá mua theo nghị quyết HĐQT, nhưng chưa có thông báo cụ thể.

Nguồn vốn để thực hiện bằng các nguồn tự có như thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2018 của HMH thì công ty có gần 6 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần; 6,7 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển và 112 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/3/2018.

Cổ phiếu HMH trong khoảng 2 tháng trở lại đây xoay nhẹ quanh ngưỡng 11.000 đến 12.000 đồng/cổ phiếu, thanh khoản khớp lệnh trồi sụt, khi nhiều phiên trắng thanh khoản, phiên cao nhất có hơn 100.000 đơn vị.

Nếu tạm tính với mức giá kể trên thì HMH sẽ chi ra khoảng 14,5 tỷ - 15,8 tỷ đồng cho hơn 1,3 triệu cổ phiếu quỹ muốn mua.

Lạc Nhạn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.