(ĐTCK) Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Long (HLG) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Theo đó, năm nay, HLG dự kiến doanh thu hợp nhất 2.600 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 96 tỷ đồng, giảm lần lượt 24% và 23,8% so với năm ngoái.

Công ty mẹ với lĩnh vực kinh doanh chính là bất động sản và sản xuất nguyên liệu thức ăn thủy sản dự kiến đóng góp 738 tỷ đồng doanh thu và 36,2 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Trong lĩnh vực kinh doanh thức ăn thủy sản, HLG dự kiến tổng sản lượng tiêu thụ đạt 168.000 tấn, doanh thu 1.729 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 58,5 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực vận tải taxi, với dự báo nhiều khó khăn do tình hình cạnh tranh nên Công ty sẽ tiếp tục thực hiện hình thức cho thuê xe, dự kiến đóng góp mảng này vào tổng doanh thu là 10,8 tỷ đồng.

Ngoài ra, HLG tham gia vào lĩnh vực cấp nước với việc triển khai đầu tư nâng cấp nhà máy cấp nước giai đoạn 2, quy mô 10.000 m3/ngày đêm, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 17 tỷ đồng. Doanh thu cấp nước dự kiến đóng góp hơn 9,2 tỷ đồng, lợi nhuận 480 triệu đồng.

HLG cũng sẽ đầu tư góp vốn cùng Công ty Thanh Thy triển khai dự án trung tâm thương mại dịch vụ, tổng vốn đầu tư dự án là 60 tỷ đồng, thời gian xây dựng trong 1 năm. Theo HLG, Công ty sẽ có nguồn thu từ dự án này từ năm 2019.

Ngọc Nhi
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.