(ĐTCK) Ngày 23/11 tới, Công ty cổ phần Chứng khoán HFT (HFT) sẽ triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 nhằm thông qua đề xuất của Hội đồng quản trị về việc nâng giới hạn sở hữu tối đa cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài (room) tại Công ty lên 100%.
Ngoài ra, Hội đồng quản trị HFT sẽ trình đại hội xem xét thông qua đề nghị của Công ty cổ phần Logistics Con Đường Xanh về việc nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần HFT từ 14,75% lên 19,41% mà không phải thực hiện chào mua công khai.
Hiện tại, số lượng cổ phần HFT mà Công ty Logistics Con Đường Xanh và người có liên quan nắm giữ là 3,455 triệu đơn vị, tương đương 34,55% vốn điều lệ HFT.
Tỷ lệ cổ phần HFT mà công ty này và người có liên quan sẽ nắm giữ nếu mua thêm thành công là 39,21% vốn điều lệ HFT. Phương thức thực hiện là mua khớp lệnh hoặc mua thỏa thuận.
H.Hòe
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.