(ĐTCK) Kết quả kinh doanh hợp nhất quý II/2018 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô (HDG) cho thấy, doanh thu đạt 382,8 tỷ đồng, giảm 35% so với cùng kỳ năm ngoái do các dự án bất động sản chưa đủ điều kiện ghi nhận. 

Nhờ chi phí tài chính và chi phí bán hàng giảm lần lượt 45% và 68% do Công ty trả nợ gốc vay và đa phần các căn hộ đã được bán hàng từ trước quý II/2018 nên lợi nhuận sau thuế đạt 9,7 tỷ đồng, tăng 71% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ chỉ vỏn vẹn 172 triệu đồng, còn lại là lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2018, HDC đạt 68 tỷ đồng doanh thu, hơn 44 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ gần 18 tỷ đồng.

Tại ngày 30/6/2018, HDG có tổng tài sản 9.604 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm, trong đó nợ phải trả 7.433 tỷ đồng, chiếm 77% và vốn chủ sở hữu 2.170 tỷ đồng, chiếm 23%.

Trong cơ cấu nợ có 2.121 tỷ đồng nợ vay tài chính, chiếm 28,5% nợ phải trả và bằng gần 98% vốn chủ sở hữu.

Khoản nợ vay tài chính ngắn hạn của HDG là 324 tỷ đồng, trong đó vay cá nhân hơn 55 tỷ đồng, vay ngân hàng 52,5 tỷ đồng, vay công ty khác 57 tỷ đồng và có gần 160 tỷ đồng nợ vay dài hạn đến hạn trả.

Hàng tồn kho ở mức 3.684 tỷ đồng, tăng 22% so với đầu năm, chủ yếu do tăng ở bất động sản đang xây dựng và các công trình xây dựng dở dang.

Chi phí xây dựng dở dang của Công ty tăng từ 1.055 tỷ đồng lên 1.475 tỷ đồng, tập trung ở các dự án: Thủy điện Nhạn Hạc 1.119,7 tỷ đồng, Thủy điện Sông Tranh 4 hơn 171 tỷ đồng, Khu nghỉ dưỡng Bảo Đại 139 tỷ đồng…

Phan Hằng
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.