(ĐTCK) HDBank (HOSE: HDB) vừa công bố tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ chuyển đổi và điều chỉnh tỷ lệ phát hành cổ phiếu thưởng.
Theo đó, HDbank xin ý kiến cổ đông về việc sẽ phát hành tối đa 300 triệu USD trái phiếu quốc tế. Đây là trái phiếu chuyển đổi có thể chuyển thành cổ phiếu phổ thông.

Mục đích của việc huy động vốn là nhằm thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ, nâng cao năng lực tài chính, quản trị rủi ro, đầu tư hạ tầng...

Số lượng trái phiếu dự kiến phát hành tối đa là 3.000 trái phiếu, mệnh giá 100.000 USD/trái phiếu. Tổng mệnh giá phát hành dự kiến 300 triệu USD.

Đây là trái phiếu chuyển đổi có thể chuyển thành cổ phiếu phổ thông, không có tài sản đảm bảo và không kèm chứng quyền.
Trái phiếu sẽ được phát hành trên thị trường quốc tế cho dưới 100 nhà đầu tư. Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm 1 ngày và có lãi suất cố định trong 5 năm kể từ ngày phát hành.

Thời hạn chuyển đổi phụ thuộc vào thỏa thuận với nhà đầu tư nhưng ít nhất phải sau 6 tháng kể từ ngày phát hành.
Giá chuyển đổi ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định dựa trên thị giá cổ phiếu tại thời điểm chuyển đổi nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách của ngân hàng.

Thời điểm phát hành số trái phiếu này là trong năm 2018 hoặc đầu 2019.
Tỷ lệ chuyển đổi được xác định bằng mệnh giá Trái phiếu chia cho giá chuyển đổi được xác định tại thời điểm chuyển đổi.

Phương án trả nợ gốc, lãi trái phiếu chuyển đổi là lãi tích lũy từ hoạt động cho khách hàng vay từ nguồn vốn trái phiếu năm 2018 và các năm tiếp theo, nguồn vốn hoạt động chung và tiền lãi từ hoạt động kinh doanh của HDBank.
Nguồn trả vốn gốc đến từ số tiền thu hồi vốn đã cho khách hàng vay từ nguồn vốn trái phiếu năm 2018 và các năm tiếp theo, nguồn vốn hoạt động chung và các nguồn hợp pháp khác của HDBank.

Ngoài ra, tờ trình HDBank còn có việc xin ý kiến cổ đông về nội dung phát hành cổ phiếu thưởng và chia cổ tức bằng cổ phiếu.
Theo đó, HDBank dự kiến điều chỉnh tỷ lệ phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn thặng dư và chia cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối từ 20% đến 22%.
Việc thực hiện phát hành cổ phiếu sẽ được triển khai dự kiến trong năm 2019, sau khi có chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và Ủy ban chứng khoán (UBCKNN) theo quy định pháp luật.

Tại ĐHCĐ ngày 21/4 vừa qua, cổ đông HDBank đã thông qua tỷ lệ chia cổ tức tiền mặt là 15% và phát hành cổ phiếu thưởng là 20%. Tuy nhiên, NHNN ngày 29/5 chấp thuận cho HDBank chia cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 13% và HDBank đã thực hiện phân phối cổ tức vào ngày 5/7 vừa qua.

NHNN mới đây đã có văn bản chấp thuận nguyên tắc việc PGBank sáp nhập vào HDBank, theo đó vòng 2 tháng từ ngày ký văn bản (7/9), HDBank cần gửi NHNN bộ hồ sơ đề nghị chấp thuận sáp nhập.
Thùy Vinh
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.