(ĐTCK) HĐQT Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh địa ốc Hòa Bình (HBC) vừa thông qua nghị quyết điều chỉnh một số nội dung trình ĐHCĐ thường niên sắp tới.
Theo đó, HBC điều chỉnh tăng kế hoạch kinh doanh về doanh thu từ 15.000 tỷ đồng lên 16.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế từ 757 tỷ đồng lên 828 tỷ đồng, tương ứng tăng gần 10% so với kế hoạch lợi nhuận đặt ra trước đó.

Đồng thời, HBC cũng bỏ kế hoạch phát hành riêng lẻ 35 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược để đợi thời điểm khác phù hợp hơn.

Ngoài ra, HĐQT Công ty cũng thống nhất điều chỉnh lượng cổ phiếu phát hành cho cán bộ công nhân viên tăng từ 1,8 triệu cổ phiếu lên 2,5 triệu cổ phiếu. Các nội dung khác không thay đổi.

Thu Hương
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.