(ĐTCK) Theo Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), ngày 25/12 tới, qua HNX, Công ty mẹ - Tổng công ty Sông Đà sẽ chào bán hơn 219 triệu cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) với giá khởi điểm 11.000 đồng/cổ phần. 

Theo phương án cổ phần hóa, vốn điều lệ dự kiến của Công ty sau cổ phần hóa là 4.500 tỷ đồng. Trong đó, Nhà nước nắm giữ 51% vốn điều lệ, 0,18% vốn điều lệ bán cho cán bộ công nhân viên, 48,82% vốn điều lệ sẽ được bán đấu giá công khai cho nhà đầu tư qua HNX.

Ngoài quản lý 12 công ty con và có nhiều công ty liên doanh, liên kết, Tổng công ty Sông Đà hiện quản lý và sử dụng 4 lô đất, trong đó 3 lô đất tại Hà Nội, 1 lô đất tại tỉnh Hòa Bình với tổng diện tích 15.701 m2. Doanh thu hoạt động kinh doanh của Công ty đến chủ yếu từ mảng xây dựng, chiếm trên 66% tổng doanh thu. Doanh thu từ hoạt động tài chính cũng có đóng góp đáng kể, chiếm trên 15% tổng doanh thu.

Tuy nhiên, kế hoạch kinh doanh của Tổng công ty Sông Đà hậu cổ phần hóa thể hiện sự thụt lùi. Nếu như năm 2015 - 2016, Công ty lần lượt đạt 452 tỷ đồng và 586 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, thì theo phương án cổ phần hóa, năm 2017 - 2018, Công ty đặt mục tiêu lần lượt 116 tỷ đồng và 207 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, cổ tức 2% và 3%.

H.Hòe
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.