(ĐTCK) CTCP Dịch vụ giải trí Hà Nội (tên giao dịch quốc tế Haseco, mã HES - thị trường UPCoM) đạt doanh thu thuần bán hàng năm 2018 hơn 150,4 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 6,1 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán, năm 2018, HES đạt mục tiêu kế hoạch kinh doanh đề ra.

Cụ thể, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 150,4 tỷ đồng; lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ là 45,9 tỷ đồng; lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh là 7,5 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế là 6,1 tỷ đồng.

Trong năm 2018, công ty thực hiện chi trả cổ tức hơn 4,6 tỷ đồng; chi hơn 2 tỷ đồng trả thù lao HĐQT và tiền lương ban Tổng giám đốc. Công ty ghi nhận nợ xấu hơn 245 triệu đồng, hàng tồn kho là 1,4 tỷ đồng.

Tổng công ty Du lịch Hà Nội là cổ đông nhà nước hiện đang nắm giữ 4.270.000 cổ phiếu (45,927% vốn điều lệ).

5 cổ đông lớn còn lại gồm Tập đoàn Bảo Việt sở hữu 1.800.000 cổ phiếu (19,360% vốn điều lệ), Công ty TNHH Trí Thành là 525.000 cổ phiếu (5,647% vốn điều lệ);  Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sen là 504.775 cổ phiếu ( 5,419%), Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sen là 433.790 cổ phiếu (4,666%) và CTCP Đầu tư Phát triển và Xây dựng Thành Đô là 470.500 cổ phiếu (5,061%).

Công ty thành lập năm 1998, đăng ký vốn điều lệ là 92,9 tỷ đồng. Cuối năm 2016, Công ty đăng ký giao dịch trên UPCoM với khối lượng cổ phiếu lưu hành là 9.297.450 cổ phiếu. Đây là đơn vị thực hiện việc xây dựng tổ hợp vui chơi giải trí Hồ Tây, gồm 3 hạng mục chính là Công viên Nước, Công viên Mặt trời Mới và Khu Trung tâm dịch vụ đa năng.

H.Linh
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.