(ĐTCK) Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát (HPX) vừa có nghị quyết về việc tăng giá trị vốn góp tại Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh bất động sản Hải Phát (Bất động sản Hải Phát).
Cụ thể, HPX tăng vốn điều lệ của Bất động sản Hải Phát từ 100 tỷ đồng lên 710 tỷ đồng. Theo đó, số cổ phần HPX đăng ký mua thêm là 61 triệu cổ phần, tương ứng với giá trị vốn góp tăng thêm là 610 tỷ đồng. Sau khi tăng vốn điều lệ, giá trị vốn góp của HPX là 680 tỷ đồng, tương ứng với 68 triệu cổ phần, chiếm 95,775% vốn điều lệ Bất động sản Hải Phát.
Ông Đỗ Quý Hải, Chủ tịch Hội đồng quản trị HPX là người đại diện theo ủy quyền, đại diện quản lý 100% phần vốn góp đăng ký mua thêm của HPX tại Bất động sản Hải Phát.
Hải Yến
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.