(ĐTCK) GTNfoods thoái 45% vốn điều lệ tại Nhựa miền Trung.

Với việc đẩy mạnh thoái vốn các doanh nghiệp ngoài ngành để dành toàn bộ nguồn lực cho các hoạt động kinh doanh cốt lõi, Công ty cổ phần GTNfoods (mã GTN) đã hoàn thành thoái vốn ở một loạt doanh nghiệp trong hệ thống.

Mới đây nhất, ngày 3/8/2018, GTNfoods đã công bố thoái 45% vốn tại Công ty cổ phần Nhựa miền Trung. Tính đến cuối quý II/2018, GTNfoods sở hữu 90% vốn cổ phần tại Nhựa Miền Trung với mức giá vốn 135 tỷ đồng. Sau thoái vốn này, Nhựa Miền Trung chuyển thành công ty liên kết của Công ty.

Chỉ trong 6 tháng năm 2018, GTNfoods và các công ty con thành viên đã đẩy mạnh hoạt động thoái vốn, hoàn thành việc thoái vốn tại các khoản đầu tư không cốt lõi như: Công ty cổ phần Chăn nuôi miền Trung, Công ty cổ phần Chè Kim Anh, Công ty cổ phần Việt Phong và 1 khoản đầu tư khác tại Công ty cổ phần Nông hải súc sản Sài Gòn.

Các hoạt động thoái vốn đem lại lợi nhuận sau thuế hợp nhất 14 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cho cổ đông công ty mẹ là khoảng 10 tỷ đồng. Dòng tiền từ hoạt động thoái vốn nửa đầu năm mang lại bổ sung thêm 40 tỷ đồng cho GTNfoods phục vụ cho các dự án kinh doanh cốt lõi của mình tại mảng Sữa và Trà.

B/S
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.