(ĐTCK) CTCP Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất (GTN – sàn HOSE) vừa thông báo thực hiện điều chỉnh tỷ lệ room nhà đầu tư nước ngoài.

Theo đó, tỷ lệ room nhà đầu tư nước ngoài của GTN điều chỉnh từ mức 49% xuống còn 17,78% từ ngày 29/12. Hiện nhà đầu tư nước ngoài đang sở hữu 8,38% cổ phần tại GTN.

Đầu tháng qua, HSC đã có báo cáo liên quan đến GTN. HSC cho rằng, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận thuần sau thuế cổ đông công ty mẹ của GTN có thể đạt 38,8% trong 2 năm tới (2016 - 2017). Trong đó, năm 2016, doanh thu thuần có thể đạt 5.005 tỷ đồng, chủ yếu từ đóng góp của Vinatea, lợi nhuận gôp đạt 736,7 tỷ đồng; doanh thu và lợi nhuận gộp năm 2017 tương ứng là 5.562 tỷ đồng và 1.111 tỷ đồng, với P/E dự phóng năm 2016 là 10,2 lần, năm 2017 là 8,2 lần.

Mặc dù đánh giá triển vọng khả quan với trường hợp GTN, nhưng HSC vẫn cho rằng, cổ phiếu này “chắc chắn không dành cho tất cả các nhà đầu tư, mà có thể chỉ phù hợp với nhà đầu tư dài hạn quan tâm nhiều đến tăng trưởng của Công ty”.

Được biết, 9 tháng đầu năm GTN đạt 1.651,19 tỷ đồng tổng doanh thu; lợi nhuận sau thuế 42,3 tỷ đồng, chỉ hoàn thành hơn 30% kế hoạch cả năm (140 tỷ đồng).

T.Thúy
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.