(ĐTCK) Theo thông tin từ CTCP Sản xuất Thương mại may Sài Gòn (GMC), giá trị xuất khẩu hàng FOB của công ty trong 10 tháng đầu năm đạt 1.682 tỷ đồng.

Chỉ trong 5 ngày đầu tháng 11/2018, GMC đã xuất khẩu thêm 1,32 triệu USD, tương đương 30,49 tỷ đồng tính theo tỷ giá 23.000 đồng/USD. Qua đó nâng tổng doanh thu tính từ đầu năm lên 1.712  tỷ, hoàn thành kế hoạch doanh thu đề ra tại ĐHCĐ 2018.

Bên cạnh đó, với kế hoạch sản xuất cũng đảm bảo ổn định từ nay đến giữa 2019, Công ty ước tính doanh thu 2018 sẽ đạt 2.000 tỷ, mức cao nhất từ khi cổ phần hóa 2004 đến nay.

Lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt 95 tỷ đồng, đã hoàn thành vượt 34,56% kế hoạch năm đề ra trước đó là 70,6 tỷ đồng. Như vậy, GMC đã hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh của năm trước 1 quý.

Với kết quả này, Tổng giám đốc GMC đã đề nghị thưởng nóng cho toàn bộ cán bộ công nhân viên công ty với mức thưởng 100.000 đồng/tháng. Tính đến cuối năm 2017, GMC có tổng cộng hơn 4.200 lao động.

Ngọc Nhi
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.