(ĐTCK) Ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom) cho biết, năm 2018, Công ty tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi các chính sách về phí trong lĩnh vực viễn thông, truyền hình.  

Cụ thể, năm 2017, FPT Telecom đã phải nộp phí viễn thông công ích 1,5%/doanh thu; bên cạnh đó là phí thương quyền 0,5%/doanh thu. Trước đây, loại phí này áp dụng với các nhà cung cấp dịch vụ điện thoại, nhưng nay áp dụng với cả nhà cung cấp dịch vụ Internet. Năm 2018, Công ty sẽ phải chịu phí thương quyền truyền hình với mức đóng 0,5% doanh thu. Những mức phí trên ước tính làm giảm khoảng 10% lợi nhuận của Công ty.

Năm 2017, FPT Telecom tăng trưởng về doanh thu, nhưng lợi nhuận sụt giảm. Cụ thể, doanh thu của Công ty đạt 6.142 tỷ đồng, tăng so với mức 5.369 tỷ đồng năm 2016, nhưng lợi nhuận sau thuế giảm từ 851 tỷ đồng năm 2016 xuống 771 tỷ đồng năm 2017.

Anh Việt
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.