(ĐTCK) 7 tháng đầu năm 2018, doanh thu và lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Công ty cổ phần FPT lần lượt đạt 12.106 tỷ đồng và 1.990 tỷ đồng, tương ứng tăng 19% và 32% so với cùng kỳ năm ngoái, trong điều kiện so sánh tương đương (năm 2017 hợp nhất kết quả kinh doanh của FPT Retail và Synnex FPT theo phương pháp vốn chủ sở hữu đối với công ty liên kết)

Trong điều kiện so sánh với số liệu thực tế cùng kỳ năm 2017 (năm 2017 hợp nhất toàn bộ kết quả kinh doanh của FPT Retail và Synnex FPT), doanh thu giảm 49%, lợi nhuận trước thuế tăng 18%.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 7 tháng đầu năm 2018 của FPT đạt 1.666 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 1.307 tỷ đồng, tăng 20% và lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 2.135 đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh thu khối công nghệ và viễn thông đóng góp 94% tổng doanh thu của toàn Tập đoàn.

Cụ thể, khối công nghệ ghi nhận doanh thu và lợi nhuận trước thuế đạt lần lượt 6.488 tỷ đồng và 722 tỷ đồng, tăng tương ứng 21% và 36% so với cùng kỳ.

Trong đó, lĩnh vực xuất khẩu phần mềm ghi nhận doanh thu 4.268 tỷ đồng, tăng 30%; lợi nhuận trước thuế 652 tỷ đồng, tăng 29%.

Khối viễn thông ghi nhận doanh thu tăng 16%, đạt 4.939 tỷ đồng, trong khi đó lợi nhuận trước thuế đạt 857 tỷ đồng, tăng 16%. Lợi nhuận từ thị trường nước ngoài tăng 34%.

Anh Việt
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.