(ĐTCK) 7 tháng đầu năm 2017, Công ty cổ phần FPT đạt doanh thu hợp nhất 23.587 tỷ đồng, tăng 13%; lợi nhuận trước thuế hợp nhất 1.686 tỷ đồng, tăng 19%; lợi nhuận sau thuế hợp nhất 1.426 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2016. 

Trong đó, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 1.086 tỷ đồng, tăng 20%; tương ứng lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 2.050 đồng, tăng 19%.

Tăng trưởng lợi nhuận của FPT trong 7 tháng đầu năm tiếp tục được đóng góp chủ yếu từ hai lĩnh vực cốt lõi là công nghệ và viễn thông, chiếm 75% tổng lợi nhuận toàn Công ty. Lợi nhuận trước thuế của khối công nghệ và khối viễn thông tăng lần lượt 39% và 16% so với cùng kỳ năm ngoái.

Về thị trường nước ngoài, 7 tháng đầu năm đạt 3.649 tỷ đồng doanh thu, tăng 16%; lợi nhuận trước thuế 533 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lĩnh vực bán lẻ đạt mức tăng 29% về doanh thu và 44% về lợi nhuận trước thuế.

Anh Việt
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.