(ĐTCK) CTCP FPT công bố, doanh nghiệp đã phát hành 51,8 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 15%. Nguồn vốn chi trả cổ tức lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Sau phát hành, số lượng cổ phiếu lưu hành của FPT tăng lên 397,4 triệu đơn vị, tương đương vốn điều lệ 3.974 tỷ đồng. Năm 2014, ngoài mức cổ tức 15% bằng cổ phiếu vừa chi trả, cổ đông FPT còn được nhận cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%.

4 tháng đầu năm, Công ty đạt doanh thu hợp nhất 12.678 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ, đạt 107% kế hoạch luỹ kế. Lợi nhuận trước thuế đạt 884 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ, đạt 110% kế hoạch luỹ kế. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 1.700 đồng, tăng tương ứng 23% so với cùng kỳ.

Phong Lan
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.