(ĐTCK) CTCP Tập đoàn F.I.T (FIT – sàn HOSE) vừa tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên năm 2017 và giải thích về nguyên nhân giá cổ phiếu FIT liên tục đi xuống.

Theo đó, FIT thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 với chỉ tiêu doanh thu thuần 2.513 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 204 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 159 tỷ đồng và dự kiến sẽ không chia cổ tức do Công ty đang trong giai đoạn đầu tư, mở rộng hoạt động kinh doanh.

Đại hội cũng đã nghe báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016, cụ thể, tổng doanh thu Công ty đạt 2.489,45 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 143,68 tỷ đồng. Đồng thời, FIT thống nhất không chia cổ tức mà thực hiện tái đầu tư toàn bộ phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Ngoài ra, FIT đã thông qua tờ trình phát hành 3 triệu cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên Công ty với giá phát hành 10.000 đồng/CP. Lượng cổ phiếu này sẽ hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm, thời gian thực hiện dự kiến trong năm nay. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành là hơn 2.577,3 tỷ đồng.

Đáng quan tâm ở phần chất vấn cổ đông, đại diện Công ty đã trả lời câu hỏi về việc tại sao giá cổ phiếu FIT liên tục đi xuống. Theo FIT, do chiến lược ban đầu của HĐQT là đại chúng hóa công ty, có nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia. Vì vậy, thị giá trên thị trường mới mất kiểm soát và thấp hơn giá trị thực của FIT. 

T.T
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.