(ĐTCK) Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Fecon (FCN) vừa chốt phương án nâng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu FCN tối đa đối với nhà đầu tư nước ngoài lên 75%. FCN đang hoàn tất các thủ tục nới room tại các cơ quan quản lý.

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 29/4 tới, Hội đồng quản trị FCN sẽ trình đại hội xem xét thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm nay với chỉ tiêu 2.800 tỷ đồng doanh thu, 200 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 33% và 14% so với kết quả thực hiện năm 2016; chia cổ tức không quá 10% bằng tiền hoặc bằng cổ phiếu.

Năm nay, ngoài tiếp tục đầu tư mở rộng chuỗi giá trị: xử lý nền, công trình ngầm và xây dựng hạ tầng, đặc biệt là công trình thủy, FCN còn hợp tác liên doanh, liên kết với các nhà đầu tư trong và ngoài nước có kinh nghiệm về lĩnh vực này để cùng đầu tư, xây dựng, trên cơ sở đó Công ty sẽ được thi công phần lớn công việc nền móng và hạ tầng của dự án đầu tư.

H.Hòe
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.