(ĐTCK) Hội thảo Cập nhật và Đối thoại về Thuế 2017, một trong những sự kiện lớn hàng năm về Thuế do Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY Việt Nam) tổ chức giúp các doanh nghiệp có cái nhìn tổng quát và thấu đáo hơn trong việc thiết lập kế hoạch thuế và quản trị rủi ro.

Được biết, năm 2017 tiếp tục đánh dấu những thay đổi quan trọng trong việc cải cách và thực thi chính sách thuế, có ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động của doanh nghiệp.

Số lượng các cuộc thanh kiểm tra thuế tại doanh nghiệp tăng đáng kể, trong đó cơ quan thuế ngày càng quan tâm và xem xét chặt chẽ bản chất, tài liệu của các giao dịch với các bên liên kết, tính hợp lý của phương thức xác định giá cũng như mức độ liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Lần đầu tiên khái niệm bản chất quyết định hình thức đã chính thức được luật hóa tại Nghị định 20/2017/NĐ-CP, thể hiện rõ tính xu hướng thay đổi phù hợp với thông lệ quốc tế.

Những thay đổi về chính sách cộng với cách tiếp cận chú trọng đến mô hình kinh doanh và đặc thù ngành của cơ quan thuế trong quá trình thu thuế đòi hỏi doanh nghiệp có sự hiểu biết sâu sắc và bao quát hơn về quy định thuế gắn với hoạt động kinh doanh của mình, qua đó đảm bảo các nghĩa vụ tuân thủ và có các hoạch định thuế hiệu quả.

Trên tinh thần đó, Câu lạc bộ Giám đốc tài chính (CFO Club) và EY Việt Nam đồng tổ chức cuộc hội thảo trên.

ảnh 1
Nội dung hội thảo tập trung chủ yếu vào các vấn đề về thuế Thu nhập Doanh nghiệp, thuế Giá trị Gia Tăng, chuyển giá, thuế Nhà thầu nước ngoài, hải quan, thuế Thu nhập Cá nhân và thanh/kiểm tra thuế.

Tại hội thảo, doanh nghiệp cũng có cơ hội tiếp cận về chính sách thuế từ chuyên gia từ Bộ Tài Chính, Tổng Cục Thuế, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn với cán bộ thuế địa phương, cũng như giao lưu với các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực thuế của EY Việt Nam.

Buổi hội thảo đón tiếp gần 400 khách mời là các các bộ cấp cao trong lĩnh vực thuế và tài chính của các tổ chức, doanh nghiệp và những người quan tâm tới quy định thuế của Việt Nam.

Nhuệ Mẫn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.