(ĐTCK) Eximbank sẽ tiến hành ĐHCĐ vào ngày 27/4 tới. Mục tiêu của Eximbank trong huy động tiền khá tham vọng với tăng trưởng huy động khách hàng kế hoạch đạt 26%; dư nợ cho vay tăng trưởng 12%. Kế hoạch lợi nhuận đặt ra cũng cao gần gấp đôi năm 2018.
Theo đó, tổng tài sản cuối năm 2018 mục tiêu tăng 19% lên 178.000 tỷ đồng. Huy động vốn dự kiến tăng thêm 30.500 tỷ đồng, tương đương mức tăng 26%.
Kế hoạch tăng trưởng huy động vốn năm nay cao hơn nhiều so với năm 2017 (17,2%) và thực tế tăng trưởng tiền gửi khách hàng năm qua cũng mới chỉ đạt 14,4%. Dư nợ tín dụng Eximbank trong khi đó dự kiến chỉ tăng trưởng 12%.
2018 là năm thứ hai Eximbank thực hiện đề án New Eximbank với kỳ vọng là một chiến lược cải tổ toàn diện nhà băng này.

Eximbank dự kiến lợi nhuận 2018 đạt 1.600 tỷ đồng, cao gấp rưỡi kết quả đạt được trong năm trước.

ĐHCĐ tới đây, Eximbank sẽ bầu thêm 2 nhân sự vào HĐQT nhiệm kỳ VI (2015-2020). Ngân hàng cho biết đã nhận được 4 hồ sơ của 4 ứng viên dự kiến bầu bổ sung, trong đó có 1 hồ sơ ứng viên cập nhật thông tin hồ sơ đã nộp năm 2017.

Với kết quả đạt được trong năm 2017, Eximbank đã chính thức thoát lỗ lũy kế và cổ phiếu EIB đã được đưa ra khỏi diện kiểm soát. Tuy nhiên, HĐQT Eximbank kiên quyết nói "không" với cổ tức năm 2017.

Theo lý giải của HĐQT Eximbank, khoản lỗ lũy kế trên báo cáo tài chính hợp nhất tại ngày 31/12/2014 là 834.560 triệu đồng đã được bù đắp bởi lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ qua các năm như sau: 2015 là 21.994 triệu đồng; 2016 là 242.820 triệu đồng; 2017 là 483.190 triệu đồng; từ các khoản điều chỉnh khác là 86.637 triệu đồng.

Như vậy, đến cuối năm 2017 Eximbank đã xử lý hết lỗ lũy kế.Tuy nhiên, do số lợi nhuận còn lại sau khi bù đắp lỗ lũy kế không nhiều nên Eximbank không chia cổ tức cho năm tài chính 2017.
Eximbank vẫn có tờ trình cổ đông thông qua mức thù lao cho Ban kiểm soát năm 2017 ở mức 6,5 tỷ đồng, đồng thời giữ mức này cho năm 2018.
Thù lao HĐQT trong năm 2018 cũng được Eximbank dự kiến trình ĐHCĐ thông qua mức 2% trên tổng lợi nhuận năm 2018 (mục tiêu 1.600 tỷ đồng), nhưng không thấp hơn dưới 15 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong tài liệu ĐHCĐ vừa được công bố không có tờ trình thù lao HĐQT của Ngân hàng trong năm 2017.
Năm vừa qua tại Eximbank đã xảy ra vụ  mất 245 tỷ đồng của khách hàng là bà Chu Thị Bình hiện vẫn chưa tìm được tiếng nói chung giữa hai bên. Vụ việc này ít nhiều đã ảnh hưởng đến thương hiệu của Ngân hàng. Đó cũng là lý do Eximbank đặt chỉ tiêu huy động cao tăng trưởng cao năm nay lên đến 26%. Trong khi, chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng chỉ cho phép phân nữa.
Vân Linh
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.