(ĐTCK) Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Everpia (EVE) cuối tuần qua, nhiều cổ đông chất vấn lãnh đạo Công ty về phương án phát hành 12 triệu USD trái phiếu chuyển đổi ra thị trường quốc tế. Trái phiếu này có kỳ hạn 5 năm, lãi suất 1%/năm.

Cổ đông thắc mắc, nguồn vốn của EVE đang dồi dào, vậy có nên phát hành trái phiếu vào thời điểm này, vốn huy động được dùng vào việc gì? Giả sử phát hành thì Công ty cần chốt mức giá chuyển đổi không thấp hơn 22.000 đồng/cổ phiếu (giá trị sổ sách) để tránh thiệt hại cho cổ đông khi chuyển đổi.

Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc EVE, ông Lee Jae Eun cho biết, nếu chốt cứng mức giá chuyển đổi không thấp hơn 22.000 đồng/cổ phiếu thì rất khó để thương thảo với đối tác. Nguyên tắc giá chuyển đổi là không thấp hơn thị giá cổ phiếu tại thời điểm chuyển đổi, đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông.

“Số vốn huy động được trong đợt phát hành này, ngoài sử dụng để phát triển các kênh phân phối, mở rộng hệ thống showroom, nghiên cứu cho ra các sản phẩm mới, EVE còn muốn thanh toán toàn bộ 150 tỷ đồng trái phiếu mà Công ty phát hành cho Vietcombank với mức lãi suất cao là 7,5%/năm”, ông Lee Jae Eun nói.

Tại dự thảo sửa đổi điều lệ, EVE đề xuất bãi bỏ quy định hiện hành là cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 1 ứng viên hội đồng quản trị, thay vào đó là phải sở hữu 10% cổ phần.

Cổ đông thắc mắc, căn cứ vào đâu mà EVE lại đề xuất sửa đổi theo hướng bất lợi cho cổ đông nhỏ lẻ như vậy? Ông Lee Jae Eun cho hay, đề xuất sửa đổi này được đưa ra trên cơ sở tham khảo ý kiến nhiều cổ đông.

Cuối cùng, đại hội EVE đã thông qua phương án phát hành trái phiếu cũng như dự thảo sửa đổi điều lệ Công ty. Theo đó, EVE dự kiến phát hành trái phiếu tại thị trường Hàn Quốc, giá chuyển đổi không thấp hơn giá bình quân gia quyền cổ phiếu EVE trong 20 ngày giao dịch gần nhất trước thời điểm Hội đồng quản trị quyết định.

Ngoài ra, đại hội thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 với chỉ tiêu 1.150 tỷ đồng doanh thu, 115 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Năm 2017, EVE không hoàn thành kế hoạch kinh doanh, nên cổ đông đề xuất cần có cơ chế thưởng phạt rõ ràng với Ban điều hành. Về vấn đề này, ông Lee Jae Eun cho rằng, đề xuất của cổ đông là hợp lý, nên tại cuộc họp sắp tới của Ban giám đốc, ông sẽ đề xuất xây dựng cơ chế thưởng với Ban điều hành nếu thực hiện vượt kế hoạch kinh doanh và phạt nếu không hoàn thành kế hoạch.                       

Tân Văn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.