(ĐTCK) CTCP Dược Hậu Giang (mã DHG) cho biết đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Cần Thơ chấp thuận cho gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) thường niên 2018 (nhưng không được quá ngày 30/6/2019). 
Lý do xin gia hạn là cổ đông lớn Taisho (sở hữu 34,99% vốn DHG) đang thực hiện chào mua công khai cổ phiếu DHG (thời gian chào mua từ 18/3 đến 16/4/2019, số lượng chào mua 28,35 triệu cổ phiếu, tương đương 21,68% vốn). Nếu giao dịch thành công, Taisho sẽ nâng sở hữu lên 56,68%. 
Tại ĐHCĐ năm nay, HĐQT DHG sẽ kết thúc nhiệm kỳ III (2014-2018) và tiến hành bầu lại nhiệm kỳ IV (2019-2023). Do sau đợt chào mua công khai của Taisho, cơ cấu cổ đông của DHG sẽ có sự thay đổi lớn, ảnh hưởng đến quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2019-2023), nên DHG cần có thêm thời gian để chuẩn bị tổ chức và hoàn thiện công tác nhân sự cho Đại hội, đảm bảo tuân thủ theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
Anh Việt
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.