(ĐTCK) Nguồn tin từ Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) cho biết, Tổng công ty đang xem xét kế hoạch thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty Licogi trong năm 2019.
Giá trị vốn nhà nước tại Licogi là 366,406 tỷ đồng, chiếm 40,72% vốn điều lệ của tổng công ty này.
Licogi đã hoàn thành cổ phần hóa và hoạt động theo hình thức công ty cổ phần từ ngày 1/1/2016. Tuy nhiên, kể từ khi cổ phần hóa đến nay, doanh nghiệp hoạt động kém hiệu quả, lỗ lũy kế hàng trăm tỷ đồng, các dự án đầu tư thiếu vốn.
Nguyên nhân, theo nguồn tin từ Licogi, sau cổ phần hóa, để làm rõ bức tranh tài chính tại doanh nghiệp, Tổng công ty đã mời Công ty Kiểm toán PwC vào rà soát lại sổ sách tài chính và kết quả là doanh nghiệp đang lãi thành lỗ.
Bên cạnh đó, doanh nghiệp do 3 nhóm cổ đông lớn chi phối, trong đó có cổ đông nhà nước là Bộ Xây dựng, nên quy trình triển khai, xin ý kiến, quyết định đầu tư các dự án kéo dài, bỏ lỡ nhiều cơ hội trên thị trường.
Huy Nguyên
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.