(ĐTCK) Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018 đã được soát xét của Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng (DRC) cho thấy, Công ty đạt 1.754,4 tỷ đồng doanh thu, 75,1 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, trong khi các chỉ tiêu này đạt được trong cùng kỳ năm ngoái lần lượt là 1.843,7 tỷ đồng và 105,3 tỷ đồng. Lợi nhuận suy giảm chủ yếu do doanh thu giảm, chi phí tài chính tăng.

Quý III/2018, DRC đặt kế hoạch đạt 1.090 tỷ đồng doanh thu, 61,2 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế (6 tháng đầu năm 2018 đạt 94,2 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế).

Với Công ty cổ phần Cao su Tây Ninh (TRC), theo báo cáo tài chính soát xét bán niên của công ty mẹ năm nay, lợi nhuận sau thuế đạt 43,5 tỷ đồng, giảm 24,7% so với cùng kỳ năm ngoái (57,8 tỷ đồng). Theo báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2018 hợp nhất, lợi nhuận sau thuế đạt 46,3 tỷ đồng, giảm 33,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ông Lê Văn Chành, Tổng giám đốc TRC cho biết, nguyên nhân lợi nhuận giảm là do giá bán cao su bình quân 6 tháng đầu năm 2018 giảm 23,7% so với 6 tháng đầu năm 2017. Năm nay, giá bán cao su trung bình là 36,39 triệu đồng/tấn, trong khi năm ngoái giá đạt 47,71 triệu đồng/tấn.

H.Hòe + Hải Yến
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.