(ĐTCK) CTCP Cao su Đà Nẵng (mã DRC – HOSE) công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý IV và cả năm 2014.

Cụ thể, trong quý IV, DRC đạt doanh thu thuần 914,2 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ 2013. Giá vốn tăng 10%, nên lợi nhuận gộp đạt 268,7 tỷ đồng, tăng 30%.

Tuy nhiên, vì các chi phí trong kỳ tăng cao, nhất là chi phí bán hàng, tăng tới 234% lên 91,5 tỷ, nên lợi nhuận sau thuế của DRC chỉ còn tăng 7% so với cùng kỳ 2013, đạt 102,5 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2014, DRC đạt doanh thu thuần hơn 3.251 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2013 và hoàn thành 93% kế hoạch năm. Nhưng lợi nhuận sau thuế đạt 352 tỷ đồng, giảm nhẹ 6% và chỉ hoàn thành 83% kế hoạch cả năm.

Theo DRC, một trong những nguyên nhân chính khiến lợi nhuận 2014 sụt giảm là chi phí lãi vay tăng rất mạnh 115% so với 2013, lên gần 85 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối năm 2014, tổng tài sản của DRC đạt gần 3.137 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho là 716 tỷ đồng, giảm 21% so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu tăng 11% đạt 1.535 tỷ đồng. DRC có 1.602 tỷ đồng nợ phải trả, trong đó, vay và nợ dài hạn là 808 tỷ đồng, còn vay và nợ ngắn hạn là gần 337 tỷ đồng.

N.Tùng
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.