(ĐTCK) Theo CTCP Cao su Đồng Phú (DPR), trong quý I/2017, Công ty tiêu thụ được 2.667 tấn mủ cao su, với giá bình quân 49,7 triệu đồng/tấn, đạt 199,3 tỷ đồng doanh thu và 98,7 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Ngày 25/4 tới, DPR sẽ triệu tập Đại hội đồng cổ đồng thường niên 2017 nhằm thông qua kế hoạch kinh doanh năm nay với sản lượng tiêu thụ 16.500 tấn mủ cao su, giá tiêu thụ bình quân ước khoảng 36 triệu đồng/tấn, theo đó doanh thu đạt 722 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 191,2 tỷ đồng, chia cổ tức ở mức 30%.

Với kế hoạch trên, kết thúc quý I/2017, DPR đã hoàn thành hơn 50% kế hoạch lợi nhuận đề ra. Được biết, HĐQT DPR đã thống nhất tiếp tục góp vốn vào CTCP Cao su Dầu Tiếng-Lào Cai theo yêu cầu của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

H.Hòe
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.