(ĐTCK) Do hồ sơ chưa hoàn tất nên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú (DPR) vừa quyết định lùi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 sang ngày 10/5. 

Tại kỳ đại hội này, DPR sẽ trình Đại hội thông qua kế hoạch kinh doanh năm nay với chỉ tiêu 200,7 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm gần 17% so với năm 2017; cổ tức tối thiểu 30%.

Năm nay, DPR có kế hoạch chi hơn 187,2 tỷ đồng cho đầu tư xây dựng cơ bản và đầu tư tài chính. Trong quý I/2018, DPR tiêu thụ được 2.551 tấn mủ cao su, với giá bình quân hơn 36,2 triệu đồng/tấn, đạt 170,3 tỷ đồng doanh thu.

Từ ngày 1/7 tới, Chủ tịch Hội đồng quản trị DPR Đặng Gia Anh sẽ nghỉ hưu, nên Hội đồng quản trị DPR vừa thống nhất giới thiệu ông Mai Huỳnh Nhật để bầu vào vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị.

 

H.Hòe
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.