(ĐTCK) Trong tháng 7/2018, Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú (DPR) giao bán được hơn 1.465,6 tấn mủ cao su, với giá bình quân 34,2 triệu đồng/tấn, ước đạt 83,4 tỷ đồng doanh thu, 27,6 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. 

Lũy kế 7 tháng đầu năm, DPR ước đạt 441,2 tỷ đồng doanh thu, 205,6 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, trong khi lần lượt các chỉ tiêu này của cùng kỳ năm trước là gần 400 tỷ đồng và hơn 168,6 tỷ đồng.

So với kế hoạch đề ra cho năm nay, Công ty đạt 60,3% kế hoạch doanh thu và 108,3% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.

H.Hòe
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.