(ĐTCK) UBCK vừa cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho CTCP Đông Hải Bến Tre (DHC – sàn HOSE).

Theo thông báo, DHC sẽ được chào bán gần 8,88 triệu cổ phiếu, bao gồm 2,56 triệu cổ phiếu phát hành trả cổ tức theo tỷ lệ 10:1; gần 5,12 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và 1,2 triệu cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP).

Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông hưởng quyền là ngày 25/9.

Trong đó, số cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 5:1, tức 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, 5 quyền được mua 1 cổ phiếu mới, giá phát hành 18.000 đồng/CP. Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 2/10 đến ngày 16/10, thời gian đăng ký và nộp tiền mua từ ngày 2/10 đến ngày 27/10.

Số cổ phiếu ESOP cũng được phát hành với giá 18.000 đồng/CP. Trường hợp người được quyền mua không mua hết thì số cổ phiếu này được HĐQT phân phối cho đối tượng khác với giá không thấp hơn 18.000 đồng/CP. Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua từ ngày 18/9 đến ngày 16/10.

Ngoài ra, cổ phiếu mới phát hành ESOP sẽ chịu hạn chế chuyển nhượng 2 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, tức từ ngày 16/20/2017 đến ngày 16/10/2019.

Được biết, ngay sau thông báo phát hành thêm lượng lớn cổ phiếu trên, DHC đã khởi sắc trong phiên sáng 12/9 khi ngay lập tức leo lên mức giá trần, hiện đang đứng tại mức giá 35.300 đồng/CP.

T.T
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.