(ĐTCK) Ngày 8/4/2017, CTCP Nhựa Đồng Nai (DNP) sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. 

Năm nay, DNP dự kiến sẽ tăng trưởng mạnh về doanh thu và lợi nhuận, với kế hoạch trình cổ đông là 2.050 tỷ đồng doanh thu, 120,81 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ. 

Năm 2016, Công ty đạt 1.457 tỷ đồng doanh thu và 86,39 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ.

Từ năm 2012 tới nay, DNP liên tục tăng trưởng mạnh về kết quả kinh doanh, với tốc độ tăng trưởng kép trung bình giai đoạn 2012 - 2016 là 181,66%/năm.

Năm 2017, DNP dự kiến sẽ phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ mức hơn 300 tỷ đồng hiện tại lên trên 500 tỷ đồng.

Cụ thể, DNP sẽ chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 25% vốn điều lệ, phát hành 7,501 triệu cổ phiếu; chào bán tỷ lệ 10:4 cho cổ đông hiện hữu với mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu, để phát hành hơn 12 triệu cổ phiếu và phát hành 500.000 cổ phiếu ESOP (gồm 400.000 cổ phiếu thưởng cho người lao động và 100.000 cổ phiếu chào bán ưu đãi).

Bùi Sưởng
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.