(ĐTCK) Theo Báo cáo thường niên năm 2016 của CTCP Xuất nhập khẩu Y tế Domesco (DMC), năm 2017, Hội đồng quản trị DMC đặt chỉ tiêu doanh thu thuần 1.415 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 185 tỷ đồng, tăng lần lượt 10% và 9,8% so với thực hiện năm 2016. Cổ tức dự kiến tối thiểu 20%.

Theo báo cáo tài chính quý I/2017 vừa công bố, DMC đạt 306 tỷ đồng doanh thu trong kỳ, giảm 4% so với cùng kỳ 2016; lợi nhuận sau thuế gần 48 tỷ đồng, tăng 34,2% so với cùng kỳ.

Theo giải trình của DMC, sở dĩ lợi nhuận quý I tăng trưởng mạnh là do Công ty kiểm soát tốt chi phí. Cụ thể, tỷ lệ giá vốn hàng bán trên doanh thu giảm từ 63% xuống còn 61%, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp trên doanh thu thuần giảm từ 21% xuống còn 18%. 

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 diễn ra sáng nay (21/4), Hội đồng quản trị DMC sẽ trình cổ đông kế hoạch nâng mức cổ tức bằng tiền mặt năm 2016 từ 15% lên 20%.

Ngọc Nhi
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.