(ĐTCK) Theo tài liệu Đại hội đồng cổ đông 2018 của Tổng công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng (DIG), Công ty sẽ trình lên cổ đông kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 2.382 tỷ đồng lên 3.001 tỷ đồng bằng việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 và chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Trong phương án phát hành, khoảng 47,638 triệu cổ phiếu sẽ được chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:0,2. Dự kiến, giá chào bán sẽ không thấp hơn giá trị sổ sách của doanh nghiệp (hiện tại giá trị sổ sách đang ở mức 11.800 đồng/CP), giá thị trường khoảng 21.700 đồng/CP. DIG sẽ phát hành 14,291 triệu cổ phiếu với tỷ lệ 6% chia cổ tức 2017.

Năm 2018, DIG đặt kế hoạch tổng doanh thu hợp nhất đạt 2.600 tỷ đồng, tăng 85%; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 350 tỷ đồng tăng 173% so với với năm 2017; chia cổ tức từ 10-15%.

DIG cho rằng, lợi thế năm 2018 là từ nhiều dự án chuyển tiếp theo kế hoạch sẽ tạo doanh thu ổn định, sản phẩm bất động sản đã hoàn thiện và dự trữ còn nhiều như: DIC Phoenix, Gateway, DIC The Landmark Residence…

Các dự án trong danh mục chuẩn bị khởi công xây trong năm đã hoàn tất thủ tục pháp lý như Khu Đô thị Du lịch Long Tân, Khu Đô thị mới Bắc Vũng Tàu,..

Được biết, DIG sẽ thành lập các Ban chỉ đạo dự án do Tổng giám đốc và các Phó tổng giám đốc kiêm nhiệm làm trưởng ban – trực tiếp chỉ đạo điều hành. Tập trung công tác đào tạo nhân lực và đảm bảo nguồn lực tài chính cho việc chủ động giải ngân thanh toán các dự án bất động sản.

Kế hoạch đầu tư năm 2018 được chia làm 3 nhóm, nhóm ưu tiên 1 gồm 15 dự án chủ yếu tại Vũng Tàu có mức đầu tư lên tới 2.615 tỷ đồng và sẽ được tập trung cả nguồn vốn lẫn nguồn nhân lực để triển khai nhanh. Nhóm thứ 2 gồm 6 dự án và nhóm thứ 3 là 4 dự án với mức đầu tư lần lượt là 94,7 tỷ đồng và 2 tỷ đồng.

Về kế hoạch thoái vốn năm 2018, DIG sẽ chỉ giữ lại 1-2% vốn tại CTCP Vina Đại Phước, Công ty TNHH J&D Đại An; Công ty TNHH Taekwang - DIC; CTCP Phát triển Đô thị Phúc Quốc. Đồng thời, Tổng công ty thoái toàn bộ vốn tại CTCP Sông Đà - Hà Nội, DIC Hội An và CTCP Đầu tư Việt Thiên Lâm.

Theo kế hoạch tái cấu trúc các doanh nghiệp giai đoạn 2018 - 2022, Tổng công ty sẽ chỉ đạo các công ty thành viên có cùng ngành nghề kinh doanh xây dựng phương án sáp nhập, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, đổi mới sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường.  

Năm 2017, tài sản ngắn hạn của DIG đạt 4.810 tỷ đồng, tăng mạnh 15% do công ty tiếp tục đầu tư tại một số dự án như Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên, Dự án Block B Pullman, Khách sạn DIC Star Vĩnh Yên … Điều này khiến khoản mục hàng tồn kho tăng 680 tỷ đồng.

Ninh Cơ
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.