(ĐTCK) Kết quả kinh doanh mới nhất vừa được Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển điện miền Trung (SEB - HNX) cập nhật cho thấy khá khả quan.
Theo đó, 11 tháng đầu năm nay, SEB đạt hơn 109,4 triệu kwh điện thương phẩm, 145,1 tỷ đồng doanh thu, trên 90,7 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Với kết quả này, lũy kế đến hết tháng 11/2018, SEB lần lượt đạt kế hoạch năm về doanh thu và lợi nhuận là 91,8% và 93,4%.
Trong tháng 12 này, SEB đặt mục tiêu đạt 5,6 triệu kwh điện thương phẩm, gần 12,5 tỷ đồng doanh thu, hơn 7,6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Nếu mục tiêu này hoàn thành, dự kiến năm nay, SEB đạt 157,6 tỷ đồng doanh thu, hơn 98,1 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.
Nếu kết quả kinh doanh diễn biến theo đúng kịch bản này, thì so với kế hoạch đề ra, tuy SEB không hoàn thành mục tiêu doanh thu, nhưng kế hoạch lợi nhuận sau thuế tăng nhẹ.
Năm 2019, SEB đặt kế hoạch kinh doanh thụt lùi so với dự kiến thực hiện năm 2018, với 150 tỷ đồng doanh thu, 91 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.
H.Hòe
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.