(ĐTCK) Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP (Vimico) cho biết sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 vào ngày 20/4. Năm 2018, Vimico đặt kế hoạch duy trì doanh thu và lợi nhuận; đảm bảo các nhà máy điện hoạt động ổn định và đạt công suất; đầu tư nâng cấp các nhà máy điện, tích cực ứng dụng công nghệ, tự động hóa.

Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính năm 2018 bao gồm sản xuất 9,350 tỷ kWh điện, tổng doanh thu đạt 12.384 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 410 tỷ đồng, triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2017 - 2020...

Bên cạnh đó, Tổng công ty đặt mục tiêu trở thành doanh nghiệp thành viên của TKV có trình độ công nghệ, mô hình quản trị theo hướng hiện đại và chuyên môn hóa cao; cơ cấu tổ chức, lao động gọn nhẹ; nâng cao năng suất lao động; hoạt động hiệu quả, bền vững; đảm bảo lợi ích của Tập đoàn, Tổng công ty, cổ đông, cũng như  người lao động…

Mai Phương
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.