(ĐTCK) Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của CTCP Đầu tư và thương mại DIC (DIC) diễn ra đầu tuần qua đã thông qua nhiều nội dung, bao gồm kế hoạch kinh doanh năm 2018 với doanh thu hợp nhất 3.397 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 32,7 tỷ đồng, tăng tương ứng 47% và 153% so với thực hiện năm 2017.

Trong đó, doanh thu và lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ DIC đạt lần lượt 2555 tỷ đồng và 27,3 tỷ đồng. Năm 2018, DIC dự kiến chia cổ tức từ 5-10%.

Kết thúc quý I/2018, DIC đạt 323 tỷ đồng doanh thu, giảm 2% so với cùng kỳ năm 2017; lợi nhuận sau thuế là 958 triệu đồng, tăng 38%. Với kết quả này, DIC mới hoàn thành 9,5% kế hoạch doanh thu và 3,6% kế hoạch lợi nhuận đề ra.

 

Ngọc Nhi
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.