(ĐTCK) Mặc dù năm 2017 đang đi đến những tháng cuối cùng, nhưng CTCP Bánh béo Hải Hà (HHC – sàn HNX) vẫn chưa thể tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên năm 2017.

Theo công bố thông tin từ Hải Hà, sau 2 lần tổ chức bất thành do tỷ lệ số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội phủ quyết chương trình Đại hội vượt quá quy định (lần 1 tỷ lệ này là hơn 60% và lần 2 lên tới 87,82%), Công ty tiếp tục thất bại trong lần họp thứ 3.

Cụ thể, ngày 30/9 vừa qua, Hải Hà đã tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017 lần thứ 3, tại Hội trường Công ty. Đại hội có cổ đông và người được ủy quyền tham dự, tương ứng số lượng cổ phần sở hữu và đại diện là hơn 9,5 triệu cổ phần, chiếm 57,88% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, đã đủ điều kiện để tiến hành cuộc họp theo quy định.

Tuy nhiên, cũng như 2 lần trước, chương trình ĐHCĐ đã không được thông qua với kết quả biểu quyết chưa tới 1 triệu cổ phần, chiếm 10,5% đồng ý, còn lại có tới hơn 8,5 triệu cổ phần, chiếm 89,5% không đồng ý. Vì vậy, Đại hội đã không thể tiến hành tiếp được.

Trước đó, Hải Hà cũng đã công bố tài liệu họp ĐHCĐ với kế hoạch kinh doanh năm 2017 đạt 890 tỷ đồng doanh thu, tăng nhẹ 4% so với kết quả đạt được năm trước; lợi nhuận trước thuế đạt xấp xỉ năm trước 42 tỷ đồng và tỷ lệ chia cổ tức dự kiến duy trì ở mức 15%.

Diễn biến cổ phiếu HHC trong tháng 9 biến động nhẹ với mức tăng 2.400 đồng (+4,62%) từ mức 52.000 đồng/CP lên mức 54.400 đồng/CP. Trong phiên giao dịch đầu tiên của tháng 10, HHC tiếp tục duy trì trạng thái không có giao dịch và giữ nguyên mức giá 54.400 đồng/CP khi đóng cửa.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.