(ĐTCK) Theo lịch, CTCP Trang (mã CK: TFC) tiến hành ĐHCĐ thường niên trong ngày 3/4 tại quận 7, TP.HCM. Tuy nhiên, ĐHCĐ của TFC đã không diễn ra thành công khi tỷ lệ cổ đông tham dự chỉ đạt 22%.
Theo kế hoạch dự kiến trình ĐHCĐ, TFC đặt mục tiêu lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 14 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt khoảng 12,5 tỷ đồng. Cổ tức năm 2017 dự kiến chia ở mức 5%. TFC cũng dự phóng kế hoạch cho năm 2018 ở mức lợi nhuận kế toán trước thuế khoảng 23 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt trên 34 tỷ đồng... Thế nhưng, do tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội không đạt quy định nên phải hoãn.
Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2016, doanh thu thuần trong quý của TFC đạt hơn 121 tỷ đồng, giảm không đáng kể so với cùng kỳ 2015; nhưng giá vốn hàng bán giảm hơn 3%, nên lợi nhuận gộp tăng 12% đạt hơn 15 tỷ đồng.

Nhưng lũy kế cả năm 2016, Công ty đạt gần 349 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 2,4 tỷ đồng, sụt giảm mạnh so với mức lãi 33, tỷ của năm 2015.
Thông tin từ TFC cho biết, Công ty đang xem xét thời điểm để tổ chức ĐHCĐ lần 2, khả năng cũng sẽ diễn ra trong tháng 4 này.
Vân Linh
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.