(ĐTCK) CTCP Hóa An (DHA) cho biết, dự kiến trong quý III/2018, Công ty sẽ chốt danh sách cổ đông và thực hiện thanh toán cổ tức tiền mặt tỷ lệ 20%, bao gồm cổ tức còn lại năm 2017 tỷ lệ 10% và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 tỷ lệ 10%. Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức là 5/7/2018 và ngày thanh toán dự kiến là 2/8/2018.

Với hơn 15 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền DHA dự kiến chi trả cổ tức đợt này là hơn 30 tỷ đồng. Năm 2018, Công ty dự kiến cổ tức tỷ lệ 20%.

Năm 2018, DHA dự kiến doanh thu gần 255 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 48,2 tỷ đồng, giảm lần lượt 7,8% và 17,8% so với năm 2017. Kết thúc quý I/2018, Công ty đạt 58,4 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận sau thuế đạt gần 19 tỷ đồng, hoàn thành gần 26% và 28,8% chỉ tiêu cả năm.

Phan Hằng
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.